Woody Toy Rabbit กระต่ายพันธุ์-วู๊ดดี้ทอย

Woody_Toy_Rabbit_01

Woody Toy Rabbit กระต่ายพันธุ์-วู๊ดดี้ทอย
 
Woody_Toy_Rabbit_02
 
วู๊ดดี้ทอย(Woody Toy)
 
กระต่ายพันธุ์วู๊ดดี้ ทอย นี้จะมีลักษณะคล้ายกับ Teddy Bear มากกว่า เพราะว่า พัฒนาสายพันธุ์ต่อจาก Teddy Bear มองแล้วคล้ายกับเอา Teddy Bear มาหดให้เล็กลง เพราะว่า หน้าตาคล้ายกับ Teddy Bear เลย ทั้งนี้ไม่ได้มียีนส์แคระ เพราะหากมียีนส์แคระนั้น Woody Toy จะผสมกับ Woody Toy ไม่ได้ เนื่องจาก จะเกิดลูกที่เป็น peanut ซึ่งเป็นปัญหา จากยีนส์แคระ ที่เป็นยีนส์ด้อยมาเจอกัน แต่ปรากฏว่า Woody Toy ไม่ได้ให้ลูก peanut จึงไม่ใช่ กระต่ายแคระ
 
Woody_Toy_Rabbit_03
 
มาตรฐานกระต่ายสายพันธุ์วู๊ดดี้ ทอย (Thai Woody Toy)
 
หัวกะโหลกมีลักษณะกลม มีขนฟูปกคลุมเต็ม ตามีสีสดใสและเป็นสีเดียวกับขน ลำ ตัวสั้น กะทัดรัด ขนาดร่างกายสมดุลกันทั้ง อก ไหล่ ความสูงและสะโพกทำให้แลดูกลมไม่ว่าจะมองจากมุมใด ความกว้างของอกและความสูงเกือบจะเท่ากัน คอควรจะสั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จนทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีคอ ขน มีสองชั้น คือ ขนชั้นในและขนชั้นนอก ขนชั้นนอกควรยาวกว่าขนชั้นใน ขนมีลักษณะตกทิ้งลงข้างลำตัว ขนไม่พันกันและมีความยามไม่ต่ำกว่า 2นิ้ว ขนาดเพศผู้หนักประมาณ 0.8 ถึง 1.1 กิโลกรัมเพศเมียหนักประมาณ 0.9 ถึง 1.2 กิโลกรัม
 

 

Woody Toy Rabbit กระต่ายพันธุ์-วู๊ดดี้ทอย