Tag Archives: Poodle

Poodle สุนัขพันธุ์-พุดเดิ้ล

Apricot poodle puppy

Poodle สุนัขพันธุ์-พุดเดิ้ล Poodle (พุดเดิ้ล) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง โดยมีการแบ่งมาตรฐานของสุนัข ตามความสูงและช่วงยาวของลำตัว โดยแบ่งออกเป็น 1.Standard Poodle มีขนาด ความสูงไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว 2.Miniatrue Poodle มีความสูง 11-15 นิ้ว