Tag Archives: Korat cat

Korat cat แมวพันธุ์-แมวโคราชหรือแมวมาเลศ

Korat cat 01

แมวโคราช หรือแมวมาเลศ (Korat cat)       ถิ่นกำเนิด แมวโคราช หรือ แมวมาเลศ ต้นกำเนิดพบที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เราเรียกกันว่า “โคราช” เป็นแมวไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในแมวมงคงให้โชคลาภ เนื่องจากแมวเพศผู้มีสีเหมือนดอกเลา  จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า แมวดอกเลา