Tag Archives: Border Collie

Border Collie สุนัขพันธุ์-บอร์เดอร์ คอลลี่

Border Collie_01

Border Collie สุนัขพันธุ์-บอร์เดอร์ คอลลี่ Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดปานกลาง รูปร่างต่อนข้างอ้วน ร่างกายลักษณะแข้งแรง, ส่วนหัวจะค่องข้างแบนขนาดศีษะปานกลาง ฟันแข้งแรงพลังกัดสูงมาก ดวงตารูปไข่สีตาเป็นสีน้ำตาล ยกเว้น Merles สีดวงตาจะเป็นสีฟ้า โดยอาจจะเป็น