Tag Archives: Airedale Terrier

Airedale Terrier สุนัขพันธุ์-แอร์รีเดล เทอร์เรีย

Airedale Terrier_01

Airedale Terrier สุนัขพันธุ์-แอร์รีเดล เทอร์เรีย Airedale Terrier (แอร์รีเดล เทอร์เรีย) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดปานกลาง รูปร่างปานกลาง, ส่วนหัวจะยาวและแบน มีขนขึ้นที่คิ้วและรอบๆปาก ใบหูพัลงมาครึ่งหนึ่ง หางสั้น ตั่งตรงไม่ม้วน จมูกจะเป็นสีดำขนาดพอเหมาะ ตาสีดำ ขนาดค่อนข้างเล็ก ฟันแข็งแรงขบแบบ