Tag Archives: โกลเดน รีทรีฟเวอร์

Golden Retriever สุนัขพันธุ์-โกลเดน รีทรีฟเวอร์

Golden_Retriever_Dog_01

Golden Retriever สุนัขพันธุ์-โกลเดน รีทรีฟเวอร์ Golden Retriever (โกลเดน รีทรีฟเวอร์) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ๋ รูปร่างใหญ๋สมส่วน ร่างกายแข็งแรง, ส่วนหัวจะใหญ่กว้างและโค้งได้รูป จมูกเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลสีดำ ฟันขบกันในการกัดแบบกรรไกร ดวงตาขนาดปานกลางสีน้ำตาลเข้ม หู