Tag Archives: หมา

พาน้องหมา น้องแมว ไปบริจาคเลือดกันเถอะ

Dog_250713_04

พาน้องหมา น้องแมว ไปบริจาคเลือดกันเถอะ     การบริจาคเลือดไม่ได้แค่มีแต่ในคนเท่านั้นนะคะ แต่ปัจจุบันนี้การบริจาคเลือดของหมาและแมวก็มีเช่นกัน เพราะการรักษาน้องหมาน้องแมวที่ป่วยจนระดับเกร็ดเลือดต่ำ หรือสูญเสียเลือดจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือต้องเข้ารับการผ่าตัด