Tag Archives: พอยน์เตอร์

Pointer สุนัขพันธุ์-พอยน์เตอร์

Pointer_01

  Pointer สุนัขพันธุ์-พอยน์เตอร์ Pointer (พอยน์เตอร์) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ รูปร่างกำลังดี ร่างกายผอมเพรียว ส่วนหัวไม่ใหญ่มากนัก ความกว้างของส่วนหัวจะใกล้เครียงกับความยาวของช่วงปาก จมูกเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลในสุนัขที่มีสีเข้มและสีจะอ่อนลงในสุนัขที่มีสีอ่อนกว่า ฟันขบกัดใน