Tag Archives: บาเซ็นจิ

Basenji สุนัขพันธุ์-บาเซ็นจิ

Basenji_01

    Basenji สุนัขพันธุ์-บาเซ็นจิ Basenji (บาเซ็นจิ) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดปานกลาง ขนสั้นเรียบ รูปร่างเล็ก มีร่างกายแข็งแรง, หัวเป็นรอยย่นรอบหน้าผากและจมูกสั้นกว่ากะโหลกศีรษะ ดวงตาามีรูปคล้ายเมล็ดอัลมอนด์เป็นสีน้ำตาลแดงเข้มหรือสีน้ำตาลเข้ม หูจะตรงมีขนาดเล็กตั้งตรงและเปิดกว้างใน