Tag Archives: ที่เลี้ยง

การกระตุ้นประสาทสัมผัสของแมวที่เลี้ยงในบ้าน

Cat_Looking_02

การกระตุ้นประสาทสัมผัสของแมวที่เลี้ยงในบ้าน     เนื่องจากแมวที่เราเลี้ยงแบบในบ้าน โดยไม่ได้ปล่อยให้ไปวิ่งเล่นข้างนอกเลยนั้นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆ ทุกวัน จึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ของแมวอาจถดถอยได้ ดังนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสการมอง การได้ยินและการรับกลิ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของต้องเรียนรู้