Siamese Cat แมวพันธุ์-แมววิเชียรมาศ

Siamese Cat_01

แมววิเชียรมาศ (Siamese Cat)
 
Siamese Cat_02
 
ถิ่นกำเนิด
แมววิเชียรมาศ เป็นแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวัง ตั้งแต่สมัยอยุธยา และเป็นแมวมงคลตามตำรา
 
ลักษณะพิเศษของแมววิเชียรมาศ
 
สีขน : แมววิเชียรมาศจะมีขนสั้นแน่นสีขาว หรือสีน้ำตาลอ่อน หรือสีงาช้าง มีแต้มสีครั่ง หรือสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ (ทั้งแมวเพศผู้และแมวเพศเมีย) รวม 9 แห่ง ในขณะที่เป็นลูกแมว สีขนจะออกสีครีมอ่อนๆ หรือขาวนวล พอโตขึ้นสีจะค่อยๆ เข้มขึ้นตามลำดับจนเป็นสีน้ำตาล (สีลูกกวาด)
 
นัยน์ตา : ตามีสีฟ้า
 
หัว : รูปหัวไม่กลม หรือแหลมเกินไป หน้าผากมีลักษณะใหญ่และแบน ส่วนที่อยู่ตรงแนวระดับตาจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด จมูกสั้น ใบหูใหญ่ตั้งชัน ปลายใบหูจะค่อนข้างแหลม
 
หาง : หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว คล้ายหางเสือ แต้มตรงหางจะมีสีเข้มจากปลายหาง และจางลงเมื่อขึ้นมาถึงโคน
 
ลักษณะของแมววิเชียรมาศที่ไม่ถูกตามลักษณะ
มีขนยาวเกินไป มีแต้มสีไม่ครบทั้ง 9 แห่ง แต้มสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำตาลไหม้ นัยน์ตาสองข้างเป็นสีอื่น หรือคนละสี ตาเอียง จมูกหัก หูไม่ตั้ง หางสั้นเกินไป หางขอด หางงอ ปลายหางคด
 
อุปนิสัย  นิสัยขี้อ้อน รักอิสระ ฉลาด รักเจ้าของ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เสียงร้องดังและไพเราะดุจเสียงร้องเพลง
 
Siamese Cat_03
 
การดูแล  แมววิเชียรมาศเป็นแมวที่รักอิสระ ตอนกลางวันควรให้แมวอยู่อย่างอิสระในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ กลางคืนอาจขังไว้ข้างในบ้าน เนื่องจากแมวเป็นสัตว์กินเนื้อ และเป็นนักล่าดังนั้นอาหารจึงควรครบถ้วน มีโปรตีนที่เพียงพอ โดยให้วันละ 2 มื้อเช้า เย็น