Netherland Dwarf Rabbit กระต่ายพันธุ์-เนเธอร์แลนด์ ดวอฟ

Netherland_Dwarf_01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netherland Dwarf Rabbit กระต่ายพันธุ์-เนเธอร์แลนด์ ดวอฟ
 
Netherland_Dwarf_02
 
กระต่ายหูตั้งแสนซน เนเธอร์แลนด์ดวอฟ Netherland Dwarf
 
เป็นกระต่ายที่มีขนาดเล็กที่สุด และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น อัญมณีแห่งกระต่ายสวยงาม หรือ Gem of the Fancy
 
ประวัติความเป็นมาของเจ้าหูตั้งนี้ เริ่มเมื่อประมาณช่วงปี ค.ศ. 1880 หรือราว พ.ศ. 2423 ที่ประเทศอังกฤษ ได้ปรากฏว่ามีกระต่ายสายพันธุ์ดัทช์ได้ให้กำเนิดลูกหลากหลายครอกที่มี สีขาวแต่มีลายสีต่างๆ ไม่เป็นสีขาวทั้งตัว มีตาสีแดง มีลักษณะลำตัวที่เล็ก สั้นกะทัดรัด มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 2 กิโลกรัม แต่มีขนที่นุ่มลื่นสวยงามและการผสมแบบในสายเลือด (Line Breeding) เช่น พ่อผสมลูกสาว แม่ผสมลูกชาย ทำให้ได้กระต่ายในรุ่นต่อมาที่มีสีขาวมากขึ้น จนกระทั่งได้กระต่ายสีขาวล้วน ตาสีทับทิม (Ruby-Eyed White) ที่เป็นต้นกำเนิดของกระต่ายเนเธอร์แลนด์ดวอฟ
 
Netherland_Dwarf_03
 
ในปัจจุบัน ค.ศ. 1969 หรือ พ.ศ. 2512 กระต่ายสายพันธุ์นี้ ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา จนได้รับการยอมรับจากสมาคมนักพัฒนาพันธุ์กระต่ายแห่งสหรัฐอเมริกา
 
สำหรับในประเทศไทย เมื่อปลายปี ค.ศ. 2003 หรือ พ.ศ. 2546 ได้มีการนำเข้ากระต่ายสายพันธุ์นี้คุณภาพระดับประกวดจากสหรัฐอเมริกาสำหรับสมาชิก ชมรมคนรักกระต่ายแห่งประเทศไทย สีที่นำเข้ามาในขณะนั้น คือสีคือสีขาวตาฟ้า สีดำสร้อยทอง (Black Otter) และสีดำสร้อยเงิน (Black Silver Marten) และเป็นเหตุให้กระต่ายสายพันธ์นี้เป็นสายพันธ์ที่สามารถเลือกสีได้มากที่สุดอีกด้วย
 

 

Netherland Dwarf Rabbit กระต่ายพันธุ์-เนเธอร์แลนด์ ดวอฟ