Lionhead Rabbit กระต่ายพันธุ์-ไลอ้อน เฮด

Lion_heads_00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lionhead Rabbit กระต่ายพันธุ์-ไลอ้อน เฮด
 
Lion_heads_01
 
กระต่ายหัวสิงห์ ไลอ้อน เฮด (Lion heads)
 
ต้นกำเนิดอยู๋ ในประเทศเบลเยี่ยม เป็นการผสมข้ามสายพันธ์ระหว่างกระต่ายพันธุ์สวิส ฟอกซ์เล็ก ผสมกับ กระต่ายพันธุ์เบลเยี่ยมแคระ หรือ ในบางครั้งก็ผสมกับ วู๊ดดี้เจอร์ซี่ ต่อมาได้มีการพยายามจัดตั้งชมรม สำหรับ Lion Head ขั้น ในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1996 โดยชั้นชื่อว่า”The National Lionhead Rabbit Club” มีชื่อย่อว่า NALRC และในภายหลังก็มีสมาคมเพิ่มขึ้นในประเทศอเมริกาอีกด้วย ชื่อว่า “North American Lionhead Rabbit Club” ก่อ ตั้งขึ้นในปี 2001
 
กระต่าย Lion Head เป็นกระต่ายขนาดกลาง ไม่ใหญ่มาก มีขนยาวแค่บริเวณส่วนหัวเท่านั้น มีแผงคอยาวออกมาแบบสิงโต ตามตัวมีขนยาวปุยเป็นกระโปรง แต่ไม่ได้ฟูไปหมดทั้งตัว โดยขนที่ตัวจะค่อนข้างเรียบ เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม
 
ลักษณะตามมาตรฐานของสมาคม NALRCของไลอ้อนเฮดมีดังนี้ ลำตัวต้องสั้น ไหล่ อก และ ตะโพกต้องกว้างกลม หัวต้องใหญ่ ระยะหางระหว่างตาต้องกว้าง หัวและตัวต้องชิดกันโดยไม่เห็นคอ ตากลมหูสั้น และมีขนปกคลุมหูแผงคอ เป็นขน Wool คือขนปุย และแผงคอต้องเด่น ทั้งด้านบน และด้านข้างหู ต้องมีความยาวของแผงคออย่างน้อย 2 นิ้ว แผงคอต้องเป็นแผงกลมรอบๆหัว ส่วนขนตรงหน้าและตัวจะไม่ใช่ขน Wool เหมือนแผงคอ
 
Lion_heads_02
 
บางครั้งการนำมาผสมในเมืองไทยก็ทำให้กระต่ายสายพันธ์นี้แผงคอไม่ออก หรือออกมาไม่เป็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งลักษณะเด่นคือไม่ได้ฟูทั้งตัวแต่เป็นการฟูเฉพาะขนที่แผงคอเท่านั้น
 

 

Lionhead Rabbit กระต่ายพันธุ์-ไลอ้อน เฮด