Californian Breed Rabbit กระต่ายพันธุ์-คาลิฟอร์เนีย

Californian Breed Rabbit_01

Californian Breed Rabbit กระต่ายพันธุ์-คาลิฟอร์เนีย
 
Californian Breed Rabbit_02
 
กระต่ายพันธุ์ คาลิฟอร์เนีย (Californian Breed)
เป็นกระต่ายขนาดกลางโตเต็มที่หนัก 3.5-4.5 กิโลกรัม
แคลิฟอร์เนียสายเป็นพันธุ์ของกระต่ายในประเทศ ได้รับการพัฒนา ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1920 โดยจอร์จเวสต์
กระต่ายแคลิฟอร์เนียเป็นสายพันธ์การผลิตเนื้อสัตว์
 
Californian Breed Rabbit_03
 

 

 

Californian Breed Rabbit กระต่ายพันธุ์-คาลิฟอร์เนีย