Border Collie สุนัขพันธุ์-บอร์เดอร์ คอลลี่

Border Collie_01

Border Collie สุนัขพันธุ์-บอร์เดอร์ คอลลี่

Border Collie_02

Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดปานกลาง รูปร่างต่อนข้างอ้วน ร่างกายลักษณะแข้งแรง, ส่วนหัวจะค่องข้างแบนขนาดศีษะปานกลาง ฟันแข้งแรงพลังกัดสูงมาก ดวงตารูปไข่สีตาเป็นสีน้ำตาล ยกเว้น Merles สีดวงตาจะเป็นสีฟ้า โดยอาจจะเป็นได้ทั้งสองข้างหรืออาจจะเป็นเพียงข้างเดียวก็ได้ หูขนาดกลาง กางแยกออกจากกัน ขาหน้าตรงเมื่อมองจากด้านหน้า แต่จะทำมุมเอียงเล็กน้อยเมื่อมองจากด้านข้าง หางขนาดกลาง ปกติจะชี้ลง และจะชูหางขึ้นเมื่อมีอาการตกใจ ขนฟูสวยงาม ยาวเป็นลอน มีหลายสี แต่ที่พบมากจะเป็นสีขาวปนดำ

ถิ่นกำเนิด
ประเทศอังกฤษ

ขนาดรูปร่าง
ส่วนสูงเฉลี่ย: ตัวผู้ 19 – 22 นิ้ว (48 – 56 เซนติเมตร) ตัวเมีย 18 – 21 นิ้ว (46 – 53 เซนติเมตร)
น้ำหนักเฉลี่ย: ตัวผู้ 30 – 45 ปอนด์ (14 – 20 กิโลกรัม) ตัวเมีย 27 – 42 ปอนด์ (12 – 19 กิโลกรัม)

สุขภาพ
Border Collie มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคลมชัก, สะโพก dysplasia, PRA (ความผิดปกติของตาคอลลี่) และหูหนวก มักจะแพ้หมัด

อายุ
Border Collie มีอายุโดยเฉลี่ย 12-15 ปี

Border Collie_03

อุปนิสัย
Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่) มีนิสัย ฉลาด เป็นมิตรกับผู้คน สัตว์อื่นๆ และยังสามารถรับการฝึกฝนได้ในระดับที่สูงมาก สามารถเป็นสุนัขเฝ้าฝูงแกะ ชอบเห่าแต่จะไม่ทำร้าย มีความตล่องแค่วว่องไว หวงพื้นที่ จึงเป็นสุนัขไว้เฝ้าบ้าน ดูแลทรัพย์สินได้อย่างดีเยี่ยม ชอบที่โล่งๆ ไม่ชอบอยู่ในคอกและเกลียดการล่ามโซ่

การดูแลและการออกกำลัง
Border Collie เป็นสุนัขที่ฉลาด น่ารัก ถ้าได้รับการฝึกฝนจะสามารถช่วยงานกับเจ้าของได้อย่างมาก ควรให้ได้ออกกำลังทุกวันเพราะว่า Border Collie ชอบวิ่งและไม่ชอบการล่ามโซ่ การล่ามโซ่ หรือการเลี้ยงไว้ในกรงอาจทำให้ไม่สบายได้ ปกติแล้วจะแข้งแรง ควรดูแลขน และความสะอาดตามผิวหนังให้ดี เพราะอาจมีอาการแพ้ได้ง่าย

Border Collie_05

 

Border Collie สุนัขพันธุ์-บอร์เดอร์ คอลลี่