Angora Rabbit กระต่ายพันธุ์-แองโกล่า

Angora Rabbit_01

Angora Rabbit กระต่ายพันธุ์-แองโกล่า
Angora Rabbit_02
 
กระต่ายขี้เล่นแองโกล่า Angora Rabbit
ดั้งเดิมมาจากเมืองแองโกล่า ประเทศตุรกีเหมือนแมว และแพะแองโกล่านั้นเอง
แรงเริ่มเดิมทีเจ้ากระต่ายขึ้เล่นแองโกล่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอมนิยมของพระบรมศานุวงศ์ของฝรั่งเศส ร่วมถึงเศรษฐีมีเงินในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 และแพร่กระจายไปในส่วนต่างของยุโรปในตอนท้ายศตวรรษที่ 20และเข้ามาในอเมริกาประมาณปี 1900
 
Angora Rabbit_03
 
กระต่ายชนิดนี้มีขนาดเล็กมาก อายุเฉลี่ยคือประมาณ 5-7ปี มีขนาดหัวที่เล็กกลืนไปกับลำตัวที่มีลักษณะกลม ขาสั้นส่วนใหญ่เป็นสีขาวล้วนและที่สำคัญมีขนที่ยาวจนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระต่ายที่ขนยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ด้วยความยาวของขนนี้เองทำให้กระต่ายพันธ์นี้สามารถผลิตขนครั้งละ 2นิ้ว ซึ่งสามารถตัดได้ถึง 4 ครั้งต่อปีเลยทีเดียว เลยทำให้มันเป็นที่หมายปองของอตุสาหกรรมเสื้อผ้าของฝรั่งเศสในยุคนั้นจนถึงปัจจุบัน และไม่เป็นที่นิยมในการเลี้ยงในเมืองร้อนเพราะความยาวของขนมันนั้นเอง
นิสัยของเจ้าแองโกล่าเป็นกระต่ายที่ไม่หยุดอยู่กับที่ ขี้เล่น และชอบที่รวบกลุ่มหรืออยุ่ด้วยกันหลาย ๆ ตัว ผู้เลี้ยงควรหาของเล่นให้พวกมันเล่นด้วย เช่นลูกบอลพลาสติกกรวยสนชิ้นส่วนของไม้เนื้ออ่อน, ถุงเท้ายัด
 

Angora Rabbit กระต่ายพันธุ์-แองโกล่า