American Fuzzy Lop Rabbit กระต่ายพันธุ์-อเมริกันฟัซซี่ลอป

American Fuzzy Lop_01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
American Fuzzy Lop Rabbit กระต่ายพันธุ์-อเมริกันฟัซซี่ลอป
 
American Fuzzy Lop_02
 
American Fuzzy Lop เป็นกระต่ายพันธ์ขนาดเล็กเลยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของกระต่ายแคระ
 
จุดเด่นที่สำคัญคือ มีหูตกน่ารักตามธรรมชาติและมีขนที่ยาวสวย มีหัวคล้ายลักษณะกลมหูหนาและแบน ยิ่งสั้นยิ่งถือว่าลักษณะดี เพราะว่าเป็นการแสดงถึงลักษณะของกระต่ายแคระ หูจะต้องแนบข้างแกมส่วนหัวและหูปกคลุมด้วยขนธรรมดา ขนไม่ยาวสักเท่าไร ขนแต่ไม่ยาวพอควรตกแต่งได้ ขาหลังมี ขนธรรมดา ขนที่ตัวหนาแน่นเสมอกันตลอดทั้งตัว ขนมีลักษณะค่อนข้างหยาบและมีความยาวไม่น้อยกว่า 2นิ้ว
 
ต้นกำเนิดของอเมริกันฟัซซี่ลอป มาจากการประเทศฮอลแลนด์ หรืออีกกระแสหนึ่งเล่าว่ากระต่ายสายพันธุ์นี้เกิด จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างฮอลแลนด์ลอปที่ลักษณะขนเป็นแบบอังโกร่า จาก นั้นก็ถูกขายไปยังฝั่งตะวันออก โดยลักษณะลูกที่เกิดมามีขนยาวคล้ายพันธ์อังโกร่า ทั้งนี้อเมริกันวฟัซซี่ลอปถูกเสนอให้มีการยอมรับสายพันธ์ ในปี ค.ศ 1988 หรือ 2531โดย เพตตี้กรีน คาร์ล และ
 
American Fuzzy Lop_03
 
มีกลุ่มสีถึง 6 กลุ่มสี ได้แก่ กลุ่มสีพื้น (Self Group) กลุ่มสีขนอะกูติ (Agouti Group)กลุ่มสีเฉด (Shaded Group)กลุ่มสีขาวมีแปดแต้ม (Pointed White Group) กลุ่มขาวลายแต้มสีต่างๆ (Broken Group) กลุ่มสีอื่นๆ (Wide Band Group
 
การเลี้ยงกระต่ายไม่ควรนำหมอนหรือเบาะที่บรรจุด้วยนุ่นหรือสำลี ไว้ภายในกรงเพราะจะเป็นแหละเพาะเชื้อโรคในกรณีโดนฉี่ และมูลกระต่ายและอาจเป็นสาเหตุให้เจ้ากระต่ายน้อยป่วยและตายในที่สุด
 

 

American Fuzzy Lop Rabbit กระต่ายพันธุ์-อเมริกันฟัซซี่ลอป