โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของสุนัข

Dog_06062013_12

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของสุนัข
 
Dog_06062013_11
 
นิ่ว เกิดจากการรวมตัวของผลึกแร่ธาตุสามารถเกิดขึ้นได้ในกระเพาะปัสสาวะ ยังสามารถพบก้อนนิ่วได้ใน ไต แต่มักพบไม่บ่อยเท่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ทำให้ก่อเกิดตัวของก้อนนิ่ว
 
อาการที่พบบ่อย คือ
- ถ่ายปัสสาวะยาก และช้า
- พยายามจะเบ่งปัสสาวะ หรือพยายามปัสสาวะบ่อยครั้ง
- เลียรอบบริเวณอวัยวะเพศบ่อยๆ
- มีอาการเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ
- กลั้นปัสสาวะไม่ได้
- ปัสสาวะมีเลือดปนด้วย
 
สาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง จนถึงระดับที่นิ่งชนิดสตรูไวท์สามารถก่อตัวได้
 
อาหาร
มีแร่ธาตุแมกนีเซียมและฟอสเฟตในอาหาร ที่เป็นองค์ประกอบหลักของนิ่วชนิดสตรูไวท์ ซึ่งเป็นนิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด อาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเป็นกรดในปัสสาวะ เราควรเลือกอาหารสุนัขที่มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุในอาหาร
 
การดื่มน้ำน้อย
การที่สุนัขดื่มน้ำน้อยจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นมากขึ้น และจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่ว
 
สายพันธุ์
สุนัขบางสายพันธุ์ เช่น ซเนาเซอร์ ดัลเมเซี่ยน บูลด๊อก มินิเอเจอร์ ยอร์คไซร์ เทอเรีย มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วบางชนิด