โรคข้ออักเสบในสุนัข

Dog_07062013_03

โรคข้ออักเสบในสุนัข
 
Dog_07062013_04
 
โรคข้ออักเสบนั้น พบได้เมื่อเกิดความผิดปกติของข้อต่อ เกิดขึ้นเมื่อกระดูกอ่อนมีการสึกกร่อนอย่างรวดเร็วกว่าการสร้างทดแทน กระดูกอ่อนจะช่วยรองรับน้ำหนักและกันการกระแทก ป้องกันกระดูก ถ้ากระดูกอ่อนมีการสึกกร่อน ก็จะทำให้ข้อต่อบวมและเกิดความเจ็บปวด
 
อาการของโรคข้ออักเสบ
สุนัขจะเริ่มเคลื่อนไหวตัวลำบาก ไม่ค่อยอยากเดิน จะวิ่ง หรือกระโดด บางครั้งก็ส่งเสียงร้องหรือสะดุ้งเมื่อถูกจับบริเวณที่มีความผิดปกติ
 
สาเหตุของการเกิดโรคข้ออักเสบ
อายุ
สุนัขที่อายุมากขึ้น กระดูกอ่อนก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพ ทำให้สุนัขแก่ได้รับความทรมานจากโรคข้ออักเสบในระดับความรุนแรงต่าง ๆ ได้
 
สายพันธุ์
สุนัขพันธุ์ใหญ่นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อ อักเสบ ได้มากกว่าพันธุ์อื่น ๆ เช่น สุนัขพันธุ์ ลาบราดอร์ ร๊อตไวเลอร์ โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ และโดเบอร์แมน
 
น้ำหนักตัวเกินขนาด
น้ำหนักตัวที่มากของสุนัขจะเพิ่มการกดทับบริเวณข้อต่อ ทำให้เกิดโรคข้ออักเสบ
 
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
การเกิดอุบัติเหตุอาจเป็นสาเหตุของความเสื่อมของข้อต่อรวมทั้งการกดทับด้วย
 
พันธุกรรม
สุนัขบางตัวมักมีโอกาสการเกิดโรคข้ออักเสบมาตั้งแต่กำเนิด ตามพันธุกรรม
 
การติดเชื้อ
การติดเชื้อต่าง ๆก็ สามารถทำลายเนื้อเยื่อ ข้อต่อ และกระดูกอ่อนได้