แก้ปัญหาพฤติกรรมสุนัขที่ดุร้าย

Dog_100613_01

แก้ปัญหาพฤติกรรมสุนัขที่ดุร้าย

 

Dog_100613_02

 

ทุกวันนี้มีข่าวสุนัขทำร้ายเจ้าของเพิ่มมากขึ้น บางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เชื่อว่าหลายๆ คนที่เลี้ยงสุนัขคงต้องคิดหนักและไม่อยากให้สุนัขที่เลี้ยงไว้มีนิสัยดุร้าย เรามีแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมดุร้ายของสุนัขของคุณดังต่อไปนี้

 

  • สุนัขต้องเชื่อฟังเรา และทุกคนในบ้าน เราต้องให้สุนัขรู้ว่าเราและสมาชิกในบ้านเป็นหัวหน้า
  • ให้ความเอาใจใส่ดูแลสุนัข เข้าใจพฤติกรรม เพราะสุนัขทุกตัวต้องได้มีการปลดปล่อยพลังงาน ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมให้สุนัข เช่นการเล่นโยนบอล การจูง ไม่ควรเลี้ยงแบบกักขังตลอดเวลา
  • พยายามหาสาเหตุของความดุร้ายของสุนัข เช่น ความเครียด การขาดการเอาใจใส่ การถูกกักขัง เป็นต้น
  • อย่าใช้ความรุนแรงกับสุนัข เพราะการใช้ความรุนแรงยิ่งเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของสุนัขมากขึ้น แล้วสุนัขจะเห็นคุณเป็นศัตรู อาจทำร้ายคุณได้
  • เมื่อสุนัขที่บ้านดุ ไม่ควรหนีปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยง หรือกักขัง เพราะจะทำให้สุนัขไม่เชื่อฟังคุณ และอาจทำร้ายคุณหรือคนในบ้านได้
  • ทำความเข้ากับสุนัขของคุณให้มากขึ้น สุนัขดุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด การไม่ได้ปลดปล่อยพลัง ดังนั้นคุณควรพาสุนัขของคุณไปเดินเล่นบ้าง หากสุนัขของคุณดุร้าย ช่วงแรกอาจใช้ที่ครอบปากเพื่อความปลอดภัย และเมื่อสุนัขเริ่มคุ้นกับสภาพแวดล้อมแล้วจึงจูงเดินตามปกติ